Pro drtivou většinu zdravotnických zařízení jsou nosným zdrojem příjmů úhrady od zdravotních pojišťoven. Protože je však většina lékařů plně vytížena odbornou péčí o pacienty a nemá prostor systematicky řešit se zdravotními pojišťovnami problematiku smluv a úhrad, připravuje se často o nemalou část výnosů, které by mohla reálně generovat. Díky našim dlouholetým zkušenostem s problematikou úhrad Vám umíme poskytnout paletu souvisejících služeb, které Vám reálně mohou pomoci zajistit lepší ohodnocení za Vaši práci.

Korespondence se zdravotními pojišťovnami, v případě potřeby účast na osobním jednání.

Revize úhradových dodatků, aktualizace příloh č.2

Doporučení využití vhodných bonifikačních mechanismů

Kontrolní činnost vykázaných dávek

Revize ročního vyúčtování a regulačních srážek