Těžištěm našich aktivit je zprostředkování prodeje lékařských praxí v oblasti praktického lékařství a ambulantních specialistů. V první řadě vždy posuzujeme konkrétní situaci daného lékaře a hledáme takovou cestu, která bude v souladu s jeho představou. Při koncipování nabídek a doporučování modelů jednotlivých transakcí jsme velmi flexibilní a vycházíme z desetiletých vlastních zkušeností s provozem rozličných zdravotnických zařízení a s jejich převody.

Při vyhledávání zájemců o koupi praxe inzerujeme v tištěných periodicích i na elektronických inzertních fórech. Především však aktivně oslovujeme možné zájemce z oblasti lékařů a společností, působících v daném oboru a regionu. Díky našim dlouholetým zkušenostem máme řadu kvalitních kontaktů ve větších zdravotnických společnostech a umíme často přivést konkrétního zájemce velmi rychle. Skrze naši partnerskou společnost Job Solution umíme pro tento typ zájemců vyřešit i problém nástupnictví a nabídnout tak „kompletní balíček“ lékař + praxe, což pro prodávajícího znamená vyšší možnou cenu (viz Ocenění LP)

V jednotlivých transakcích pak zajišťujeme administrativní vyřízení převodu se všemi dotčenými orgány. Umíme řešit převod jak praxe ve formě s.r.o., tak i od fyzické osoby dle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Pokud máte praxi jako fyzická osoba a váháte, zda přikročit k převodu na s.r.o., může Vám v rozhodování pomoci následuící přehled:

kategoriefyzická osobas.r.o.
Ručení a odpovědnost za závazkyručení veškerým svým majetkemspolečníci jen do výše nesplaceného vkladu, jednatel ručí při porušení svých zákonných povinností
Náklady na provozidentické
Daňové zatíženíVelmi rozdílný výpočet, v důsledcích velmi podobné. OSVČ může uplatňovat výdaje paušálem, naproti tomu společníci s.r.o. mohou optimalizovat daňové zatížení změnami v poměru mezi výší mzdy a ziskem.
Náklady na vedení účetnictvínižšívyšší – podvojné účetnictví
Image praxevázaná na konkrétní osobubudování obchodní značky – lepší pro následné předání
Hodnota praxeneexistence s.r.o. může být výhodou pro již fungující společnost, která by potom musela řešit paralelní existenci více firem či nákladnou fúzipřidanou hodnotou je obchodní značka praxe
Daňové zatížení prodeje praxeReálně 36,5% – podléhá 15% dani z příjmu i sociálnímu a zdravotnímu pojištění15%, po 5 letech je prodej obchodního podílu od daně osvobozen
Rychlost převodu praxeminimálně 3 měsícemůže být ihned po dohodě obou stran (ale pokud zatím není praxe ve formě s.r.o., je třeba naopak počítat s cca. 4-6 měsíci na jeho řádné vytvoření)
Nutnost výběrového řízenínenínení

V rámci převodu praxe od fyzické osoby či v rámci transformace praxe na s.r.o. v případě zájmu automaticky provedeme nákladovou optimalizaci provozních smluv (likvidace odpadů, praní prádla, úklid). V případě zájmu o velmi rychlý prodej praxe umíme po dohodě nabídnout i přímý výkup praxe (popřípadě odkup části obchodního podílu v případě s.r.o.) naší společností.