Pokud směřujete k prodeji své lékařské praxe, nechte si od nás nejprve zpracovat její ocenění. Naší cestou je vyhnout se zbytečné účetní ekvilibristice, která Vás k dojednání konkrétní transakce nepřiblíží. Důraz naopak klademe na analýzu smluv se ZP, počet aktivních pacientů a reálná provozní kritéria, která jsou pro hodnotu a „přenositelnost“ praxe stěžejní.

Na základě Vaší individuální situace Vám v rámci ocenění zároveň definujeme konkrétní praktická doporučení pro jednání s jednotlivými možnými typy kupujících. Pokud například bude zájemcem o převzetí praxe mladý lékař z oboru, bude jeho prioritou pro danou transakci nízká cena praxe a kvalitní smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Na druhé straně již fungující zdravotnická společnost, působící v jiném zdravotním oboru, bude klást větší důraz na alespoň částečné lékařské personální zabezpečení a na požadovanou cenu nemusí nutně vyvíjet tlak, bude se ale například snažit ji rozložit do několika splátek na základě postupného předávání.

Po osobní konzultaci Vám potom nabídneme konkrétní zájemce a na základě mandátní smlouvy Vás také rádi následně budeme zastupovat v procesu prodeje včetně jeho administrativního zajištění, viz Prodej LP.