Zdravotnictví v České Republice je extrémně regulovanou oblastí a mít v pořádku provozní dokumentaci není snadný úkol. V džungli právních norem a předpisů různých úrovní je nesnadné orientovat se i pro příslušné úřady a zcela běžně tak ze strany jednotlivých orgánů veřejné správy dochází k rozdílné interpretaci požadavků na obsah provozní dokumentace a provozní nastavení praxe. Pro lékaře, jehož hlavním posláním je řádná péče o pacienty, tak je udržování řádného zajištění provozního zázemí za přiměřených nákladů mnohdy nelehkým a frustrujícím úkolem.

Abychom Vám tuto úlohu usnadnili a pomohli Vám zároveň snížit provozní výdaje, připravili jsme pro Vás následující paletu služeb:

Tvorba provozních řádů a dalších provozních dokumentů na míru​

Zajištění BOZP a PO, revizí elektrospotřebičů, pojistných smluv

Sjednání nadstandardních podmínek pro provozní služby a spotřební materiál

Získání, změny či zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Zastupování při jednání s pronajímateli prostor

Poradenství v jednání s poskytovateli zdravotních služeb v oblasti komplementu a lékáren